homeshopneuzugängepreishitsmeinSokratesagb
 
verlagsfrische gebrauchte Bücher
log in
0 Artikel im Warenkorb

Rezension schreiben

Kostenlose Lieferung

ab 100,- €
Bestellwert

Rabatte

Schon ab 20,- € Umsatz 1% und ab 50,- € Umsatz 2% sparen.
Bis zu 15% Rabatt auf jede Bestellung möglich!

Newsletter

abonnieren
abbestellen

Gratis-Newsletter (erscheint ca.
1-2 x mtl. bei Neueingängen).
Aktuelle Ausgabe

Alberts, W. Jappe: Geschiedenis van de beide Limburgen (2 Bde.)

Dies ist ein second-hand Artikel

  Alberts, W. Jappe: Geschiedenis van de beide Limburgen (2 Bde.). Beknopte Geschiedenis van het gebied ...
  Preis: 27,95 €

Gebraucht, Befriedigender Zustand,
Hardcover, 209+315 S.
Van Gorcum & Comp., 1974
ISBN: 90-232-0999-0
Lieferbarkeit: vergriffen

Land: Niederlande; Epoche: Vorkriegszeit
Lieferzeit: 3-5 Tage

Sokrates-Verkaufsrang: 11150

Klappentexte:
GESCHIEDENIS VAN DE BEIDE LIMBURGEN
DEEL I
Na een inleiding, waarin een beeld gegeven wordt van de geografische gesteldheid van het gebied waarvan de geschiedenis wordt beschreven, geeft het boek een overzicht van de prehistorie van de beide Limburgen alsmede van de Romeinse tijd.
Wat de Middeleeuwen betreft wordt met name de aandacht gevestigd op de merkwaardige staatkundige en politieke ontwikkeling in samenhang met de aangrenzende gebieden.
Daarnaast wordt mede in beschouwing genomen de economische ontwikkeling en de toestand en gebeurtenissen op kerkelijk-religleus terrein.
Dit eerste deel wordt afgesloten met het jaar 1632, waardoor ook de eerste helft van de 17de eeuw in de behandeling wordt betrokken.
Voor de eerste keer is hiermede een overzicht gegeven van de geschiedenis van de beide Limburgen terwijl in ruime mate mede aandacht wordt geschonken aan de omringende gebieden als Gelre, Kleef, Luik, Brabant en Gulik.

Deel II
Het tweede deel van de „Geschiedenis van de beide Limburgen" begint op een moment (1632), dat een dieptepunt vormt in het bestaan van deze streken tengevolge van de politieke versnipperingen, de economische stagnatie en de sociale onrust.
Na de tweede helft van de 18e eeuw gaat een nieuw perspectief dagen, als de economische conjunctuur verbetering vertoont, een nieuwe geestesgesteldheid groeit, en politieke hervormingen gestalte krijgen onder het Franse régime en het bestuur van Willem I.
Dit nieuwe stramien wordt doorbroken door de politieke ontwikkeling in de jaren 1830-1839, waarna twee afzonderlijke provincies hun eigen weg gaan zoeken, hoewel zij aanvankelijk nog economisch en cultureel op elkaar afgestemd bleven.
Deze parallellen blijven in de historische lijn zichtbaar, ook in het tijdperk van de moderne industrialisering en sociale emancipatie.
Het boek eindigt met de eerste wereldoorlog, die in veel opzichten een breukvlak vormt, maar eveneens een uitzicht biedt op de latere ontwikkeling.

Prof. Dr. W. Jappe Alberts (1900) studeerde rechten en geschiedenis te Utrecht, Bonn en Amsterdam. In 1950 promoveerde hij te Utrecht op een proefschrift over De Staten van Gelre en Zutphen tot 1459, -waarna hij een leeropdracht ontving.
Van 1960 tot 1970 was hij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht bijzonder hoogleraar in de regionale en interregionale geschiedenis.
In deze functie is hij de centrale figuur geworden op het terrein van de regionale geschiedschrijving, waarvoor hij ook de amateur-historici wist te interesseren.
Tal van publicaties zijn van zijn hand verschenen, waaronder verschillende over Gelderland, Friesland, Overijssel en Limburg.
Sedert de oprichting in 1964 is hij voorzitter van de Maaslandse Monografieën.

Beknopte Geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden. Deel I (tot 1632) (ISBN: 90-232-0999-0 / 9023209990), Deel II (vannaf 1632 tot +- 1918) (ISBN: 90-232-1103-0 / 9023211030).

Zustandsbeschreibung:
2 Bde.: OLn. mit OU., diese leicht verknickt, lichtrandig u. mit Druckstellen, ansonsten gute Erhaltung.

Ihre Meinung ist gefragt:
Schicken Sie uns eine erste Bewertung des Buchs...

Empfehlen Sie diesen Artikel weiter:
Hier können Sie Ihren Freunden eine Empfehlung dieses Artikels per Email zuschicken.

Mehr zu den Themen: niederländisch, Vorkriegszeit

nach oben